Privacy Policy

Namgrass is het kunstgrasmerk voor residentiële toepassingen van The Grass Company. The Grass Company hecht een heel groot belang aan de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer. The Grass Company respecteert de privacy van de gebruikers van haar websites in overeenstemming met de bepalingen van de toepasselijke wetgeving op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. We verbinden er ons dan ook toe om de persoonsgegevens die ons verstrekt worden met de nodige zorg te behandelen.

Deze privacyverklaring is bestemd voor natuurlijke personen.

De informatie die u kan vinden op onze website is beschikbaar zonder dat u persoonsgegevens dient te verstrekken. Mocht u ons alsnog verstrekken met bepaalde persoonsgegevens via de website dan kunnen we u al meedelen dat de mogelijkse verwerking van deze persoonsgegevens geheel in overeenstemming is met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

De persoonsgegevens die u via deze website verstrekt, worden verwerkt door The Grass Company, Heidestraat 9, 9820 Merelbeke, België.  The Grass Company verwerkt de persoonsgegevens enkel voor het doeleinde waarvoor ze worden ingezameld en enkel zolang dit hiervoor nodig is.

De verwerkingsverantwoordelijke van uw gegevens is:

The Grass Company
webmaster@namgrass.com
09/ 336 74 01
Heidestraat 9, 9820 Merelbeke

Verzamelde gegevens
Als u onze website bezoekt, worden er bij elk bezoek gegevens van uw computer aan ons doorgegeven.

Daartoe behoort de naam van uw internetprovider, uw browsertype of de resolutie van uw beeldscherm, evenals de informatie via welke pagina u onze websites bezoekt en welke pagina’s u van onze websites bekijkt. Deze gegevens zijn vaak geen persoonlijke gegevens. Bovendien geeft uw computer over het algemeen uw IP-adres aan ons door dat in enkele gevallen persoonsgericht kan zijn. Deze informatie gebruiken wij principieel niet persoonsgericht. Wij evalueren de informatie statistisch op anonieme basis om het gebruik van onze diensten voor alle bezoekers nog aangenamer te maken.

a) Cookies
Wij willen onze diensten ook in de toekomst zo individueel mogelijk aanbieden en continu verbeteren om u interessante informatie te kunnen bieden. Om deze reden maken wij ten dele gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een webserver worden gegenereerd en door middel van de toegepaste webbrowser tijdens het online bezoek op uw computer worden opgeslagen.

Namgrass maakt gebruik van analyse tools van de onder punt b genoemde externe tracking providers, waar met behulp van cookies een eenduidige ID van de bezoeker en een tijdstempel met begin en einde van de actuele sessie als bestanden worden opgeslagen. Met deze opgeslagen ID van de bezoeker kan het gedrag van de gebruiker worden geregistreerd.

U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd, voordat er cookies worden geplaatst. Bovendien kunt u het plaatsen van cookies volledig weigeren in de instellingen van uw browser of mobiele apparaat. Het weigeren van cookies kan technisch gezien in bepaalde gevallen tot een beperking van de functionaliteit leiden. Wij adviseren u daarom om het ontvangen van cookies op uw computer toe te staan als u de Namgrass website bezoekt.

Onze website maakt daarnaast ook gebruik van Google Remarketing. Deze tool plaatst cookies op uw apparaat om u gepersonaliseerde advertenties te tonen. Deze advertenties houden rekening met uw vorige bezoeken aan de website. Hieronder bij punt b onder Google Analytics vindt u meer informatie over wat Google met de verzamelde informatie kan doen. Bijkomende informatie vindt u via volgende link.
De Google Remarketing tool maakt gebruik van het Display Advertising netwerk van Google.
U kan deze cookies steeds uitschakelen in de instellingen van uw browser, via de volgende Google link.

b) Analyse tools
Om onze website zo goed mogelijk in te richten en te optimaliseren, worden gegevens door analyse tools anoniem geregistreerd en opgeslagen en met deze gegevens worden er gebruikersprofielen met een pseudoniem aangemaakt. Voor dit doeleinde kan er gebruik gemaakt worden van cookies die het herkennen van een internetbrowser mogelijk maken. Gebruikersprofielen worden echter niet zonder nadrukkelijke toestemming van de bezoeker aan gegevens over de drager van het pseudoniem gekoppeld. Met name IP-adressen worden direct na ingang onherkenbaar gemaakt, waardoor het niet mogelijk is om gebruikersprofielen aan IP-adressen te koppelen.

Wij gebruiken analyse tools van Google Analytics. Deze webanalyse-service, die wordt aangeboden door Google Inc., maakt gebruik van analytische cookies. De informatie die via de cookies verzameld wordt over het gebruik van de website door een bezoeker wordt samen met het IP-adres van die bezoeker naar Google gestuurd en door Google opgeslagen.

Google kan die informatie bijvoorbeeld gebruiken voor het volgende:
• Rapporten met betrekking tot advertentieactiviteit leveren aan adverteerders en websites die de advertenties hosten en ervoor zorgen dat die website-uitgevers worden betaald.
• Website- en app-eigenaren die Google Analytics gebruiken, helpen te begrijpen hoe bezoekers omgaan met hun sites of apps.
• Fraude en andere beveiligingsrisico's detecteren en bestrijden om gebruikers en partners te beschermen.
• Haar producten verbeteren.

Voor al deze activiteiten met uitzondering van punt 2 treedt Google op als verantwoordelijke voor de verwerking en gebeurt de verwerking van de gegevens die zij over uw gebruik op de Namgrass website verzamelt, dus op haar verantwoordelijkheid.
Als u niet wilt dat Google Analytics wordt gebruikt in uw browser, kunt u de browser-add-on voor Google Analytics installeren. Meer informatie over Google Analytics en privacy
Als u bent ingelogd op uw Google-account, kunt u – afhankelijk van uw accountinstellingen – bepaalde gegevens die Google verzamelt van door u bezochte sites en apps, bekijken en bewerken.
Met de incognitomodus in Chrome kunt u surfen op internet zonder dat webpagina's en bestanden worden vastgelegd in uw browsergeschiedenis. Cookies worden verwijderd nadat u alle incognitovensters en -tabbladen heeft gesloten. Uw bladwijzers en instellingen worden opgeslagen totdat u ze verwijdert.
Met Advertentie-instellingen kunt u beheren welke advertenties van Google u op internet te zien krijgt. U kunt ontdekken hoe advertenties voor u worden geselecteerd, u afmelden voor personalisatie van advertenties en specifieke adverteerders blokkeren. Meer informatie over advertenties.

c) Social media plug-ins
Onze website maakt gebruik van social plug-ins van Facebook, Twitter, Instagram, Youtube en Pinterest. Deze knoppen worden gerealiseerd door een code die wordt aangeleverd door deze netwerken zelf. Deze netwerken hebben een eigen verwerking van uw persoonsgegevens. The Grass Company kan hier niet verantwoordelijk voor gehouden worden.

Daarnaast maken we ook gebruik van een Facebook Pixel. Dit is een voor u niet zichtbare afbeelding die opgenomen wordt op de pagina’s van onze website en die wordt bewaard op de servers van Facebook. Telkens u een pagina van onze site opent waar de Facebook pixel opgenomen is, wordt deze pixel naar uw toestel gedownload vanuit die Facebook server. Daarbij worden de volgende gegevens bezorgd aan Facebook: uw IP-adres en de specifieke kenmerken van uw toestel (bijvoorbeeld: type, besturingssysteem, specifieke software en hardware).

Terwijl wij deze gegevens niet aan u persoonlijk kunnen linken, kan Facebook dit wel indien u ook een profiel hebt op Facebook. Daarvoor treedt Facebook op als verantwoordelijke voor de verwerking. Wij nodigen u dan ook uit het privacy beleid van Facebook te raadplegen om kennis te nemen van de doeleinden (waaronder reclamedoeleinden) waarvoor de browser-informatie die Facebook verzamelt, gebruikt wordt. 

Wij ontvangen van Facebook zelf enkel statistische informatie en dus niet uw persoonsgegevens.

Als u bepaalde advertenties niet wenst te ontvangen kan u in uw gepersonaliseerde Facebookpagina uw advertentievoorkeuren aanpassen. Via de instellingen van uw mobiel toestel kan u ten slotte ook aangeven dat deze gegevens niet aan derden meegedeeld kunnen worden.

d) Nieuwsbrief
Inschrijvingen op e-nieuwsbrieven worden uitsluitend in het nieuwsbrievensysteem (Mailchimp) opgenomen en enkel voor de e-nieuwsbrief waarvoor de inschrijving gebeurt. Uitschrijven is steeds mogelijk via een link in de nieuwsbrief.

The Grass Company geeft uw gegevens enkel door aan derden indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van eventueel bovenstaande doeleinden. The Grass Company maakt gebruik van de diensten van derde personen voor het verzorgen van de internet omgeving (webhosting) en het verzorgen van de IT-infrastructuur. De persoonsgegevens zullen in geen enkel geval gebruikt worden voor commerciële doeleinden.

Persoonsgegevens van minderjarigen (jonger dan 16 jaar) kunnen enkel verwerkt worden mits expliciete toestemming van de ouders of wettelijke vertegenwoordigers.

Conform de wet beschikt u als gebruiker/inschrijver over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan The Grass Company, Heidestraat 9, 9820 Merelbeke, België of via webmaster@namgrass.com, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn. The Grass Company zal uw gegevens bewaren zolang u ingeschreven blijft op de nieuwsbrief.

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact op te nemen met de bovenstaande verwerkingsverantwoordelijke. U heeft daarnaast altijd het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Het is mogelijk dat deze Privacyverklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Ons beleid met betrekking tot persoonsgegevens wordt dan ook regelmatig getoetst aan de huidige regelgeving. Wijzigingen worden op deze pagina bekend gemaakt.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.
Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Gent, Afdeling Gent, België bevoegd.